Top latest Five zon pages Urban newsበኦሮሚያ ህዝባዊ አመጽ በረታ፡፡ የሐምሌ ብርድ አየሩን ቢያቀዘቅዘውም የምርጫው ሙቀት መፋጀትን አልተወም ነበር፡፡ ይህን ሙቀት ተከትሎ ከየፓርቲው ተጽዕኖ ፈጣሪ ይሆናሉ ተብለው የተገመቱ ሰዎች ከሌሎች አራማጆች ጋር ወህኒ እንዲወርዱ ተፈረደባቸው፡፡

የጦማር መድረካችንን ስንመሠርተው፣ ትልማችን የነበረው እንኳን እንደ ኢትዮጵያ ባለ ትልቅ አገር ቀርቶ በትንንሽ ማኅበረሰቦች ሳይቀር ነባሪ የሆነውን ልዩነት የሚያስተናግድ ብዝኃ-ዕይታ የተሞሉ መጣጥፎችን ለማስተናገድ ነበር፡፡ ታዲያ ትልማችን ግቡን መታ? ባንድ ድምፅ የምንናገረው “ኧረ በፍፁም” ብለን ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ በከፊል - የመንግሥትን ሥልጣን የተቆጣጠሩት ሰዎች ለሐሳብ ገበያ እንቅፋት በመሆናቸው ነው፤ ከፊል ምክንያቱ ደግሞ እኛው ራሳችን አቅማችንን ሁሉ አሟጠን መሥራት ባለመቻላችን ነው፡፡ እንዲያም ሆኖ፣ ጥቂትም ቢሆን ባደረግነው ጥረት ኩራት ይሰማናል፤ ዋናው ቁም ነገር አሁንም ቢሆን ከሞከርነው በላይ ለመሥራት ፍላጎቱ ያለን መሆኑ ነው፡፡

The app is decent. It's a fantastic assortment of tunes with brilliant good quality that make it satisfying to listen to. However, it could be exceptionally annoying using it. It's not incredibly simple to use, some of the settings and controls can only be accessed from a certain window but You can not just bypass every little thing to receive there.

And now With all the enhancement of equally Alexa and Chromecast guidance it carries on to further improve. My only grievance will be that it no longer features the equalizer perform. I would like in order to get just a little additional bass Strengthen on specified tracks in my cloud collection with out counting on a separate app.

Develop sales velocity by furnishing savings towards your clients via landing pages. See your sales go up, bounce charges go down along with your seller rankings climb up. Use external visitors to be earlier mentioned your Competitors whilst remaining Amazon TOS compliant.

A terrific different to Spotify. A welcome hard work by Amazon. Several issues that require fixing, language filters. Many of us tend not to want Hindi or regional languages to point out up and also have to manually eliminate them Irrespective of picking only English in the Tastes. The app also sends push notifications which interrupt the audio currently actively playing.

Didn’t see it as successful for rating amazon merchandise as Fb ads regarding velocity plus much more expensive

0, not while in the ASPX website page. By inserting an online Portion inside a zone, you enable it to be doable for customers to connect with or modify that World-wide-web Part from the browser.

It is an effective app all around besides the indisputable fact that the offline library performance is lacking. It will not present embeded lyrics like on-line tunes does, and new additions load pretty gradual and in some instances under no here circumstances.

..ው፡፡ አዎ በይነመረብ ላይ ብቻ እንተዋወቅ የነበርነውን ዘጠኛችንን ያሰባሰበን ይህ ተስፋ ነው፡፡ ስብስቡ ከተመሠረተ በኋላ ታዲያ፣ ብዙ ጊዜ የበለጠ የሚያነሳሱ፣ አንዳንዴ ደግሞ ተስፋ የሚያስቆርጡ እውነታዎችን ተጋፍጠናል፡፡

This, even so is not really The obvious way to regulate your IE Configurations as your hard work could be deleted by your consumers.

Promotions – While in the promotions tab, you will be able to develop giveaways and discounted promotions for purpose of rating your solution or get feedback with your new product. Specials – Need to check out other items or buy Amazon items at a discount?

The co...urt is expected to provide a ultimate verdict to the Prosecutor’s enchantment by affirming or overruling the decision on the Federal Significant Court docket.

Accumulate e mail addresses by making a giveaway webpage. Give away a product or distribute an e-book. Multiple Languages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *